Volontärarbete i Indien 2013 NSF/ITYF

Under juni månad 2013 åkte vi till Chennai i Indien för att under en månad volontärarbeta för Indian Temperance Youth Federation (ITYF) i samarbete med Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF).

Syftet med resan var att undersöka hur ITYF arbetar och använder sig av NSF:s drogfrimaterial samt knyta kontakter med scouter och nykterister i Indien.

Vi bodde hos en familj som tillsammans med andra scouter driver ITYF:s Living drugfree-project. Man åker runt till skolor och sprider kunskap om alkohol, andra droger och tobak. Inom projektets ramar besökte vi två grundskolor med olika religiös inriktning och höll i värderingsövningar samt lekar.

På grund av värmebölja sköts skolstarten fram till slutet av månaden och ett dödsfall medförde också att projektet avstannade. Trots att inte projektet hann pågå så lång tid under vår vistelse där, kan vi säga att projektet inte motsvarade våra förväntningar eller förhoppningar. Kulturen skilde sig mer än vad vi var införstådda med. Tanken att sprida nykterhet genom scouter i skolor var god men vi upplevde skolträffarna som skrämselpropaganda. Vi upplevde inte heller att våra erfarenheter och kunskaper värderades under projektet eller att vi kunde påverka upplägget. Familjen vi bodde hos hade goda intentioner och vi blev väldigt väl omhändertagna. De var en utmärkt värdfamilj och de gjorde allt för att vi skulle ha det bra.

Det är ledsamt att redovisa ett tråkigt resultat men vi vill tacka MB-fonden för förtroendet och bidrag för att kunna genomföra volontärresan.

 

Anna Arvidsson och Amanda Ylipää/NSF

9 apr 2014