Stiftelsen Mogens Backs Minnesfond - avvecklas under 2016

Hyby Scoutkår har varit i Japan på World Scout Jamboree juli 2015.
Här delar de med sig av sina upplevelser genom några bilder:

/bambu.png              /pa-vag.png
 På väg mot berget Mount Fuji              Ebba Holk på väg till Japan
 (Bild: Amanda Hansson)                        (Bild: Amanda Hansson)

 

/tokyo.png 
Varmt i Tokyo, vi gick vilse!