Kungörelse

                                                                   

                                            Stiftelsen Mogens Backs Minnesfond

Fonden avvecklas under 2016. Stipendier kan inte längre sökas. Styrelsen tackar för alla trevliga och intressanta reseberättelser och projekt som vi fått ta del av under åren.

Stipendiater för 2016 informerade och bidrag utbetalda. Rapportering och reseberättelser skickas in under hösten 2016. Därefter kan inga fler bidrag sökas.  

 

Ängelholm i april 2016
/Styrelsen i MB-fonden